self-esteemNLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Ta chansen att gå på djupet och lära dig NLP:s tekniker, modeller och förhållningssätt. När NLP började utvecklas i mitten av sjuttiotalet drevs man av att identifiera svaret på frågan: Vad är det som skiljer en person som gör något med lätthet, fulländning och elegans från en person som inte gör det ? Dvs vad är skillnaden som gör skillnaden ?

Sedan starten har man fortsatt och fortsätter än idag, att utforska hur människor gjort för att lyckas inom en mängd olika områden såsom näringsliv, ledarskap, terapi och sport för att nämna några. Dessa utforskningar har lett till den samling av tekniker, modeller och förhållningssätt som kallas NLP.

Genom att bli en användare av NLP kommer du att få en djup och bred kunskap om hur du kommunicerar med dig själv och andra. Detta kommer att ge dig större kontroll över ditt liv och större inflytande på dina relationer med andra.

De som lyckas har nämligen lärt sig kraftfulla metoder för att öka motivation, sätta tydligare mål, kommunicera effektivare och hantera stress bättre. NLP Practitioner är en 8 dagars kurs som visar dig vägen och ger dig nycklarna till det mänskliga psyket. NLP Practitioner

  • Våra sinnen – hur de egentligen påverkar hela vårt vardagsliv
  • Kalibrering – ett tillvägagångssätt för att upptäcka och ta reda på vad olika  kommunikationssignaler betyder
  • Strategier – hur man tar reda på och använder framgångsreceptdsc02255
  • Metamodellen – en mycket kraftfull frågemodell för allt förändringsarbete
  • Miltonmodellen – språk som påverkar våra sinnestillstånd
  • Föreställningar – hur de är kopplade till våra beteenden i vardagen
  • Rapport – konsten att få kontakt med andra människor
  • Ankring – hur Pavlovs teori fungerar på oss människor
  • Submodaliteter – hur du skapar en mer konstruktiv tolkning av våra upplevelser

Kursen leder till ett European Community NLP certifikat. Du behöver inga förkunskaper då detta är grundkursen inom NLP

Mer information och anmälan